Konferencia InvEnt – Zborníky príspevkov – Katedra priemyselného inžinierstva