Ing. Beáta Furmannová, PhD. – Katedra priemyselného inžinierstva