Ing. Iveta Medvecká, PhD. – Katedra priemyselného inžinierstva