Ing. Andrej Štefánik, PhD. – Katedra priemyselného inžinierstva