Ing. Monika Bučková, PhD. – Katedra priemyselného inžinierstva