Ing. Blanka Horváthová – Katedra priemyselného inžinierstva