Doktorandské štúdium – Katedra priemyselného inžinierstva