APVV-16-0488 – základné informácie o projekte – Katedra priemyselného inžinierstva