APVV-14-0752 – základné informácie o projekte – Katedra priemyselného inžinierstva