004ŽU-4/2016 – základné informácie o projekte – Katedra priemyselného inžinierstva