1/0936/16 – základné informácie o projekte – Katedra priemyselného inžinierstva