1/0938/16 – základné informácie o projekte – Katedra priemyselného inžinierstva