Grant od spoločnosti Simio – Katedra priemyselného inžinierstva