All posts by Miroslav Fusko

Dotazníkový prieskum

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka z pohľadu zamestnávateľov, absolventov a končiacich študentov bakalárov a inžinierov, ako spätnej väzby na hodnotenie kvality študijného programu Priemyselné inžinierstvo. Vyplnením dotazníka nám pomôžete pri zlepšovaní prípravy študentov študijného programu Priemyselné inžinierstvo pre potreby priemyselnej praxe.

Spätnú Väzbu, Prieskum, Prijímať

1. Dotazník pre zamestnávateľov

Odkaz: dotazník pre zamestnávateľov

QR kód:

2. Dotazník pre absolventov

Odkaz: dotazník pre absolventov

QR kód:

3. Dotazník pre končiacich bakalárov

Odkaz: dotazník pre bakalárov

QR kód:

4. Dotazník pre končiacich inžinierov

Odkaz: dotazník pre inžinierov

QR kód:

Laboratória

Katedra priemyselného inžinierstva má k dispozícii moderné laboratóriá, ktoré disponujú špičkovým vybavením nielen pre oblasť výskumu ale aj vzdelávania. Laboratóriá sú neustále budované a pribúda v nich najmodernejšie hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré je spolu s vedeckým potenciálom zamestnancov KPI predpokladom pre dosahovanie kvalitných výsledkov výskumu.

Zoznam laboratórií: