All posts by Miroslav Fusko

Laboratória

Katedra priemyselného inžinierstva má k dispozícii moderné laboratóriá, ktoré disponujú špičkovým vybavením nielen pre oblasť výskumu ale aj vzdelávania. Laboratóriá sú neustále budované a pribúda v nich najmodernejšie hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré je spolu s vedeckým potenciálom zamestnancov KPI predpokladom pre dosahovanie kvalitných výsledkov výskumu.

Zoznam laboratórií:

Virtuálna prehliadka KPI

Vstup na Strojnícku fakultu

 

Pohľad na Katedru priemyselného inžinierstva na 1. poschodí

 

Katedra priemyselného inžinierstva

 

Laboratórium priemyselných inovácií

 

Laboratórium projektovania výrobných systémov a procesov

 

Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality

 

Ergonometrické laboratórium pohybov

Laboratórium 3D projektovania výrobných systémov

 

Laboratórium digitálneho podniku

 

Laboratórium informačných technológií

Poďakovanie doc. Ing. Eve Slamkovej, PhD. za 50 rokov usilovnej práce