Category Archives: Foto

Poďakovanie doc. Ing. Eve Slamkovej, PhD. za 50 rokov usilovnej práce

50. výročie založenia KPI

« z 5 »
« z 5 »

Päťdesiatka je v našich končinách asi najoslavovanejšie jubileum. Trocha problematickejšie je to u žien, lebo to naznačuje, že mladosť už na nich pomaly odkvitá. Neplatí to však o našej oslávenkyni, o Katedre priemyselného inžinierstva, ktorá si toto jubileum pripomenula v skvelej forme a s mladíckym elánom 6. septembra 2018 v Holiday Inn Žilina Konferenciou priemyselného inžinierstva. Program priniesol ohliadnutie do bohatej a úspešnej 50 ročnej histórie ale aj ambicióznu víziu budúceho smerovania. Ako to naša dáma po päťdesiatke zvládne? Bude mať dosť síl? Bezpochyby. Mladí vedeckí pracovníci a doktorandi spolu so skúsenosťami starších kolegov sú tou správnou receptúrou na bolesti stredného veku. Ostatné – mladšie pracoviská sa môžu začať obávať aby jej stíhali možno aj po dovŕšení stovky.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto päťdesiatky zúčastnili a aj všetkým, ktorí nám pomohli dožiť sa tohto jubilea. Verím, že bezmála stodvadsiati hostia, ktorí sa na oslave zúčastnili sa cítili dobre a prídu aj na naše ďalšie spoločné stretnutia.

Prajeme si veľa nadšenia, síl a nových nápadov do druhej päťdesiatky.

Štátne skúšky

« z 17 »

InvEnt

« z 11 »

Katedrovice