Vzdelávanie

http://www.master-and-more.eu/fileadmin/user_upload/Find_your_Masters/Master_degree_programmes/INDUSTRIAL_ENGINEERING.jpg

Program vzdelávania v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo je koncipovaný v zmysle nového trojstupňového modelu štúdia (bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium).

Vďaka poznatkom získaným počas štúdia priemyselného inžinierstva nachádzajú naši absolventi už dlhoročne plnohodnotné uplatnenie nielen v strojárskych výrobných podnikoch, ale aj v ostatných oblastiach výrobného priemyslu (strojárstvo, automobilový priemysel, gumárenský priemysel, chemický priemysel, potravinársky priemysel a iné), rovnako ako aj v ostatných nevýrobných sektoroch hospodárstva (obchod, finančný sektor, služby, verejná správa).