Master priemyselného inžinierstva

Master štúdium priemyselného inžinierstva je konané pod záštitou dekana Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Dr. Ing. Milana Ságu.

http://www.master-and-more.eu/fileadmin/user_upload/Find_your_Masters/Master_degree_programmes/INDUSTRIAL_ENGINEERING.jpg

Master štúdium priemyselného inžinierstva je zamerané na pracovníkov podnikových útvarov (stratégia, kvalita, výroba, TPV, údržba atď.), ktorí majú byť pripravení, ako personálne zálohy pre pozíciu koordinátorov implementácie metód a nástrojov priemyselného inžinierstva a koordináciu podnikových zmien v oblasti Lean a implementácie nových informačných technológií.

Podrobnosti štúdia a prihláška