Školenie Priemyselný ergonóm

V dňoch 16. – 17. marca 2020 a 23. marca sa v Žiline uskutoční školenie „Priemyselný ergonóm“, ktoré bude otvorené pre všetkých záujemcov o oblasť ergonómie. Účastníci sa oboznámia so súčasnými požiadavkami ergonómie a možnosťami ich uplatnenia v priemysle. Súčasťou školenia budú aj praktické ukážky z priemyselného prostredia. Školenie odborne zastrešuje Slovenská ergonomická spoločnosť. Školenie je vhodné pre interných ergonómov, bezpečnostných technikov, priemyselných inžinierov, absolventov priemyselného inžinierstva, verejných zdravotníkov a všetkých priaznivcov zdravých pracovných podmienok. Účastníci získajú osvedčenie Slovenskej ergonomickej spoločnosti o absolvovaní školenia priemyselnej ergonómie. Pre bližšie informácie ohľadom obsahu, možností iných termínov a pod. kontaktujte Ing. Martina Gašová, PhD. (gasova@ergonomicka.sk ; tel. +421 918 826 497).