Začni študovať u nás!

Termín podania prihlášky na štúdium na Strojníckej fakulte ŽU je predĺžený do 31. 05. 2017.

Zaujíma ťa ako navrhovať a projektovať podnikové procesy a systémy?

Chceš ovládať moderné CAx programové systémy?

Potom neváhaj a študuj

PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO

na najlepšej Strojníckej fakulte na Slovensku. (zdroj: ARRA)

 

Prezentácia katedry

Zameranie Priemyselného inžinierstva

Uplatnenie absolventa

Informačný materiál

titulka_PI

Priemyselné inžinierstvo je považované za dôležitú profesiu a jej pracovníci vedia plánovať, navrhovať, implementovať a riadiť výrobné a distribučné systémy.

Priemyselný inžinier sa musí vedieť pozerať na problémy z nadhľadu, vidieť podnik ako jeden celok.

Priemyselný inžinier je ten, čo hovorí, že produktivita sa dá zvyšovať aj iným spôsobom ako zakúpením nového a drahého stroja.

Priemyselný inžinier sa usiluje o to, aby podnikové procesy prebiehali jednoduchšie, lepšie, rýchlejšie a lacnejšie.

Priemyselní inžinieri majú byť integrátormi vedy, obchodu a techniky so schopnosťou riešiť problém z jeho technickej, ľudskej, informačnej i finančnej stránky. To vyžaduje, aby mali prehľad nad:

  • fungovaním jednotlivých prvkov výrobného podniku, nad fungovaním organizácie poskytujúcej služby a boli schopní organizovať a riadiť projekty zmien,
  • znalosťami konceptov, metód, techník slúžiacich k eliminácii plytvania,
  • komunikačnými zručnosťami a koordináciou práce v tíme,
  • schopnosťou získať spolupracovníkov pre uskutočnenie potrebných zmien.