Nové vedenie katedry

Od 1. 1. 2017 sa novým vedúcim Katedry priemyselného inžinierstva stal doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. Do funkcií zástupcov vedúceho katedry pre jednotlivé oblasti boli menovaní: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. ako zástupca vedúceho katedry pre vedecko-výskumnú činnosť a Ing. Martin Gašo, PhD. ako zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť. Novému vedeniu katedry prajeme veľa úspechov, aby sa im darilo viesť našu katedru k ďalším dobrým výsledkom.
20160317_143358

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

vedúci katedry

dulina.jpg

doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.

zástupca vedúceho katedry
pre vedecko-výskumnú činnosť

gaso

Ing. Martin Gašo, PhD.

zástupca vedúceho katedry
pre pedagogickú činnosť