InvEnt 2017 – Prvá informácia

Dovoľujeme si Vás pozvať na pripravovaný 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov InvEnt 2017, ktorá sa bude konať 19. – 21. 06. 2017 v Szczyrk, Poľská republika. Na konferencií odznejú príspevky z oblasti Priemyselného inžinierstva. Účastníci môžu načerpať informácie aj z panelových diskusií z oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva.

InvEnt2017-1stInformation

InvEnt 2017 – Prvá informácia >>>