Category Archives: Aktuality

DOD KPI 2024

Katedra priemyselného inžinierstva patrí pod Strojnícku fakultu (SjF) Žilinskej univerzity v Žiline. Dni otvorených dverí sa uskutočnia každý utorok a štvrtok v termíne od 9.1.2024 do 8.2.2024. Návšteva a prehliadka laboratórií trvá približne 2 hodiny v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Program: úvodné predstavenie odboru, prehliadka troch laboratórií a technické ukážky.
 

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa návštevy Katedry priemyselného inžinierstva, zaregistrujte sa prosím na nasledujúcom odkaze a vyberte si z dostupných termínov: https://forms.gle/Ys3GXXnBFpZBWro8A

Na čo sa môžeze tešiť?
Okrem základného predstavenia študijného programu a možností uplatnenia našich absolventov, navštívia Vaši žiaci tri výskumné laboratóriá, ktoré sú zamerané na virtuálnu realitu, rozšírenú realitu, logistiku, simulácie, 3D tlač, 3D skenovanie, automatizáciu a mnoho ďalších zaujímavostí.  Okrem iného im predstavíme možnosti ubytovania, stravovania a trávenia voľného času v našom univerzitnom mestečku UNIZA.
 

InvEnt 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na pripravovaný 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov InvEnt 2022, ktorá sa uskutoční v dňa 15.-17.06. 2022  v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice (SK).

InvEnt 2016 – Prvá informácia

Dovoľujeme si Vás pozvať na pripravovaný 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov InvEnt 2016, ktorá sa bude konať 15.-17.6.2016 v Rožnove pod Radhoštem, Česká republika. Na konferencií odznejú príspevky z oblasti Priemyselného inžinierstva. Účastníci môžu načerpať informácie aj z panelových diskusií z oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva.

INVENT 2016 final

InvEnt 2016 – Prvá informácia.pdf >>>

Invent 2014 – Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na pripravovaný 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov InvEnt 2014, ktorá sa bude konať 18.-20.6.2013 v penzióne Kriváň. Penzión Kriváň sa nachádza v severo-západnej časti Kysúc, v obci Korňa, na hraničnej trase s Českou republikou. Krásne prostredie Euroregiónu Beskydy osloví určite každého z vás. Zo zaujímavých turistických destinácií v blízkosti penziónu Kriváň možno navštíviť pútnické miesto Živčáková, ropný prameň Korňa a veterný mlyn. Súčasťou prevádzky penziónu je futbalová aréna, Bowling Club a Wellness priestor. Z ostatných ponúkaných športových aktivít možno ďalej spomenúť stolný tenis a bedminton. Na kultúrno-spoločenské podujatia je penzión vybavený novou spoločenskou sálou v hradnom štýle s galériou na poschodí.

▶ Pozvánka
▶ Prihláška
▶ Pokyny pre písanie článku