All posts by Marián Matys

DOD KPI 2024

Katedra priemyselného inžinierstva patrí pod Strojnícku fakultu (SjF) Žilinskej univerzity v Žiline. Dni otvorených dverí sa uskutočnia každý utorok a štvrtok v termíne od 9.1.2024 do 8.2.2024. Návšteva a prehliadka laboratórií trvá približne 2 hodiny v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Program: úvodné predstavenie odboru, prehliadka troch laboratórií a technické ukážky.
 

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa návštevy Katedry priemyselného inžinierstva, zaregistrujte sa prosím na nasledujúcom odkaze a vyberte si z dostupných termínov: https://forms.gle/Ys3GXXnBFpZBWro8A

Na čo sa môžeze tešiť?
Okrem základného predstavenia študijného programu a možností uplatnenia našich absolventov, navštívia Vaši žiaci tri výskumné laboratóriá, ktoré sú zamerané na virtuálnu realitu, rozšírenú realitu, logistiku, simulácie, 3D tlač, 3D skenovanie, automatizáciu a mnoho ďalších zaujímavostí.  Okrem iného im predstavíme možnosti ubytovania, stravovania a trávenia voľného času v našom univerzitnom mestečku UNIZA.