All posts by Marián Matys

InvEnt 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na pripravovaný 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov InvEnt 2022, ktorá sa uskutoční v dňa 15.-17.06. 2022  v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice (SK).

Dotazníkový prieskum

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka z pohľadu zamestnávateľov, absolventov a končiacich študentov bakalárov a inžinierov, ako spätnej väzby na hodnotenie kvality študijného programu Priemyselné inžinierstvo. Vyplnením dotazníka nám pomôžete pri zlepšovaní prípravy študentov študijného programu Priemyselné inžinierstvo pre potreby priemyselnej praxe.

Spätnú Väzbu, Prieskum, Prijímať

1. Dotazník pre zamestnávateľov

Odkaz: dotazník pre zamestnávateľov

QR kód:

2. Dotazník pre absolventov

Odkaz: dotazník pre absolventov

QR kód:

3. Dotazník pre končiacich bakalárov

Odkaz: dotazník pre bakalárov

QR kód:

4. Dotazník pre končiacich inžinierov

Odkaz: dotazník pre inžinierov

QR kód:

5. Dotazník pre končiacich doktorandov

Odkaz: dotazník pre doktorandov

QR kód: