Multiagentový logistický systém na KPI – Katedra priemyselného inžinierstva